Geluidsopname afspelen

Zondag 7 maart 2021 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 121 : 1, 2, 3, 4
Gebed
Lezen:Psalm 40 : 5 - 11
Zingen:Psalm 40 : 3, 4
Lezen:Marcus 14 : 32 - 42
Tekst:HC 49
Preek
Zingen:Gezang 5 : 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 29 : 1
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 23 : 1, 2, 3
Zegen