Geluidsopname afspelen

Zondag 7 maart 2021 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 117
Wet
Zingen:Psalm 116 : 8, 10
Gebed
Lezen:Mattheüs 26 : 17 - 30
Zingen:Psalm 113 : 1, 2
Tekst:Mattheüs 17 : 22 en 23
Preek
Zingen:Psalm 118 : 1, 5
H. Avondmaal:Psalm 118:8 en 9
- Tafel 1:Lezen: Psalm 116:3-8; zingen: Psalm 116:5 en 7
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 118 : 10
Zegen