Geluidsopname afspelen

Zondag 21 februari 2021 16:30 uur
ds. J.R. Visser

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 63 : 1, 2
Gebed
Lezen:2Kon 6 : 6 - 23, Luc 10 : 25 - 29
Zingen:Psalm 72 : 6, 7, 10
Tekst:Luc 10 : 30 - 37
Preek
Zingen:Psalm 112 : 3, 4, 5
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 38 : 4, 8, 9
Zegen