Geluidsopname afspelen

Zondag 17 januari 2021 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 86 : 2, 3
Gebed
Lezen:Titus 2 : 1 - 10
Zingen:Psalm 86 : 6, 7
Lezen:Titus 2 : 11 - 15
Tekst:Titus 2 : 12 ('bezonnen')
Preek
Zingen:Psalm 4 : 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 86 : 5
Gebed
Collecte
Zingen:Lied 392 : 1, 3, 5
Zegen