Geluidsopname afspelen

Zondag 10 januari 2021 16:30 uur
Beeld en geluid

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 24 : 1, 2
Gebed
Lezen:Psalm 1
Zingen:Psalm 1 : 1
Tekst:Psalm 1 : 3
Preek
Zingen:Psalm 92 : 7, 8
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 119 : 1
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 2 : 4
Zegen