Geluidsopname afspelen

Zondag 12 januari 2020 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 119 : 64, 65
Gebed
Lezen:2 Petrus 2
Zingen:Psalm 50 : 7, 8, 9, 10
Tekst:H.C. Zondag 43
Preek
Zingen:Psalm 63 : 2, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 25 : 1, 2
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 119 : 59, 60, 61
Zegen