Geluidsopname afspelen

Zondag 5 januari 2020 10:00 uur
ds. E. Hoogendoorn

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 134 : 1, 2, 3
Wet
Zingen:Psalm 25 : 2
Gebed
Lezen:1 Pet. 1
Zingen:Psalm 103 : 1, 6, 7
Tekst:1 Pet 1 : 23 - 25
Preek
Zingen:Psalm 119 : 34, 42
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 41
Zegen