Geluidsopname afspelen

Woensdag 25 december 2019 16:30 uur
kand. A. Jongeneel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 118 : 9, 10
Gebed
Lezen:Matt. 1 : 18 - 25
Zingen:Psalm 105 : 4, 5
Lezen:1 Joh. 4 : 1 - 6
Tekst:1 Joh. 4 : 2 - 3
Preek
Zingen:Psalm 98 : 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 89 : 5, 6
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 9
Zegen