Geluidsopname afspelen

Woensdag 25 december 2019 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 12 : 1, 2, 3, 4
Gebed
Lezen:Lucas 2 : 1 - 7
Zingen:Lied 26 : 3, 4
Lezen:Lucas 2 : 8 - 20
Tekst:Johannes 1 : 14
Preek
Zingen:Psalm 85 : 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 111 : 1, 2, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 11
Zegen