Geluidsopname afspelen

Vrijdag 19 april 2019 19:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 16 : 1
Gebed
Lezen:Lucas 23 : 33 - 43
Zingen:Psalm 22 : 3, 8
Lezen:Lucas 23 : 44 - 49
Zingen:Psalm 88 : 4, 5
Lezen:Lucas 23 : 50 - 56a
Zingen:Gezang 15 : 1, 2
Tekst:Lucas 23 : 49
Preek
Zingen:Psalm 73 : 9, 10
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 22 : 11, 12
Gebed
Collecte
Zingen:Negentig Gezangen 89 : 1, 2, 3, 4
Zegen