Geluidsopname afspelen

Zondag 22 december 2019 10:00 uur
ds. E. Hoogendoorn

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 89 : 1, 6
Wet
Zingen:Psalm 97 : 3, 5
Gebed
Lezen:Rom. 12 : 9 - 13 : 10
Zingen:Psalm 5 : 1, 3, 4, 9, 10
Tekst:H.C. Zondag 40
Preek
Zingen:Gezang 1 : 2, 8, 13
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 36 : 2
Zegen