Geluidsopname afspelen

Zondag 15 december 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 101 : 1, 2
Gebed
Lezen:Deuteronomium 6 : 1 - 9 en 6 : 20 - 25
Zingen:Gezang 1 : 7
Lezen:Colossenzen 3 : 16 - 25
Zingen:Psalm 34 : 5
Tekst:H.C. Zondag 39
Preek
Zingen:Psalm 78 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 119 : 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 128 : 1, 3
Zegen