Geluidsopname afspelen

Zondag 8 december 2019 16:30 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 33 : 1
Gebed
Lezen:Lukas 1 : 26 - 38
Zingen:Psalm 33 : 2
Tekst:Lukas 1 : 39 - 55
Preek
Zingen:Gezang 7 : 1 2 3 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 10 : 1, 3
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 7 : 5, 6
Zegen