Geluidsopname afspelen

Zondag 8 december 2019 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 13 : 5, 6
Wet
Zingen:Psalm 24 : 2, 3
Gebed
Lezen:Lucas 2 : 22 - 39
Zingen:Psalm 65 : 1, 2, 3
Tekst:H.C. Zondag 38
Preek
Zingen:Gezang 9 : 1, 2
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 4 : 2, 3
Zegen