Geluidsopname afspelen

Zondag 1 december 2019 10:00 uur
kand. A. Jongeneel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 111 : 1, 2
Wet
Zingen:Psalm 15 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:Deut. 6 : 1 - 15
Lezen:Matt. 5 : 33 - 37
Zingen:Psalm 119 : 40
Tekst:H.C. Zondag 37
Preek
Zingen:Psalm 141 2, 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 63 : 3, 4
Zegen