Geluidsopname afspelen

Zondag 24 november 2019 10:00 uur
ds. A. de Jager

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet:ps. 95: 1,2
Zingen:Psalm 95 : 1, 2
Wet
Zingen:Psalm 115 : 1, 2, 5
Gebed
Lezen:Jozua 24 : 1 - 18
Zingen:Psalm 95 : 3
Tekst:Jozua 24 : 14, 15
Preek
Zingen:Psalm 86 : 3, 4, 5
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 86 : 6, 7
Zegen