Geluidsopname afspelen

Zondag 17 november 2019 16:30 uur
kand. A. Jongeneel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 40 : 1
Gebed
Lezen:Lev. 10 : 1 - 7
Zingen:Psalm 40 : 2, 3
Tekst:H.C. Zondag 35
Preek
Zingen:Psalm 40 : 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 68 : 13
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 100 : 1, 2, 3, 4
Zegen