Geluidsopname afspelen

Zondag 10 november 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 119 : 1, 2
Gebed
Lezen:Matteüs 24 : 1 - 14
Zingen:Lied 296 : 1, 2, 3
Lezen:2 Timoteüs 3 : 1 - 5 en 14 - 17
Zingen:Psalm 12 : 4, 5
Tekst:H.C. Zondag 34
Preek
Zingen:Psalm 80 : 10
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 119 : 60, 62
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 89 : 17, 18
Zegen