Geluidsopname afspelen

Zondag 10 november 2019 10:00 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 92 : 1
Wet
Zingen:Gezang 5 : 6, 10
Gebed
Lezen:2 Kronieken 1 : 14 tot 2 : 11
Zingen:Psalm 72 : 1 - 4
Tekst:2 Kronieken 2 : 5
Preek
Zingen:Psalm 72 : 6, 7
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 72 : 9, 10
Zegen