Geluidsopname afspelen

Zondag 27 oktober 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 63 : 1, 2
Gebed
Lezen:Jesaja 12 : 1 - 6
Zingen:Psalm 87 : 1, 2
Lezen:Johannes 7 : 37 - 44
Zingen:Psalm 87 : 3, 4
Lezen:Openbaring 22 : 1 - 5
Zingen:Psalm 87 : 5
Tekst:Jesaja 12 : 3
Preek
Zingen:Psalm 36 : 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 63 : 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 65 : 1, 2, 3
Zegen