Geluidsopname afspelen

Zondag 27 oktober 2019 10:00 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 24 : 1, 5
Wet
Zingen:Psalm 119 : 21
Gebed
Lezen:Filippenzen 1 : 27 tot en met 2 : 18
Zingen:Psalm 34 : 1, 4, 5.
Tekst:H.C. Zondag 32
Preek
Zingen:LB 409 : 2, 5
Gebed
Collecte
Zingen:LB 434 : 1, 2, 5
Zegen