Geluidsopname afspelen

Zondag 20 oktober 2019 16:30 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 49 : 1
Gebed
Lezen:Efeze 5 : 22 - 33
Zingen:Psalm 128 : 1 - 2 - 3
Tekst:H.C. Zondag 31
Preek
Zingen:Gezang 32 : 1 - 2
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 118 : 10
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 24 : 1, 5
Zegen