Geluidsopname afspelen

Zondag 13 oktober 2019 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 126 : 1, 2
Bediening H. Doop
Zingen:Psalm 22 : 4
Wet
Zingen:Psalm 119 : 6, 7
Gebed
Lezen:Jesaja 11 : 11 - 16
Zingen:Psalm 121 : 1, 2, 3, 4
Lezen:Jesaja 42 : 8 - 17
Tekst:Jesaja 11 : 16
Preek
Zingen:Lied 423 : 1, 2, 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 126 : 3
Zegen