Geluidsopname afspelen

Zondag 6 oktober 2019 10:00 uur
ds. A. de Jager

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 45 : 1, 5
Wet
Zingen:Psalm 45 : 2, 4
Gebed
Lezen:Jozua 1
Zingen:Psalm 45 : 6
Tekst:Jozua 1
Preek
Zingen:Psalm 89 : 1, 6 - 8
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 34 : 1 - 4
Zegen