Geluidsopname afspelen

Zondag 29 september 2019 16:30 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 108 : 1, 2
Gebed
Lezen:Filippenzen 3 : 17 - 4 : 9
Zingen:Psalm 31 : 1, 9
Tekst:Filippenzen 4 : 6, 7
Preek
Zingen:Psalm 115 : 6, 7
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 148 : 4
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 30 : 5, 6
Zegen