Geluidsopname afspelen

Zondag 29 september 2019 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 96 : 1, 4, 5
Wet
Zingen:Psalm 95 : 3, 4
Gebed
Lezen:Exodus 28 : 39 - 43
Zingen:Psalm 132 : 8
Lezen:Openbaring 7 : 9 - 17
Zingen:Psalm 51 : 4
Lezen:Openbaring 19 : 6 - 10
Zingen:Psalm 51 : 5
Tekst:H.C. Zondag 28
Preek
Zingen:Gezang 24 : 5
Bevestiging ouderling(en)
Zingen:Gezang 38 : 3
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 97 : 1, 2, 5
Zegen