Geluidsopname afspelen

Zondag 22 september 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 124 : 1, 3
Gebed
Lezen:Jesaja 10 : 20 - 27
Zingen:Psalm 35 : 1, 2, 4
Lezen:Jesaja 37 : 8 - 20 en 36 - 38
Zingen:Psalm 99 : 1, 2, 4
Tekst:Jesaja 10 : 21
Preek
Zingen:Psalm 146 : 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 146 : 4, 8
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 46 : 1, 2, 3, 4
Zegen