Geluidsopname afspelen

Zondag 22 september 2019 10:00 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 100 : 1, 2, 3, 4
Wet
Zingen:Psalm 111 : 3, 5, 6
Gebed
Lezen:Romeinen 4 : 1 - 12
Zingen:Psalm 105 : 5
Lezen:1 Korinthe 7 : 10 - 16
Zingen:Psalm 78 : 1, 2
Tekst:H.C. Zondag 27
Preek
Zingen:Gezang 32 : 2, 3, 5
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 35 : 1, 3
Zegen