Geluidsopname afspelen

Zondag 15 september 2019 10:00 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 111 : 1
Wet
Zingen:Psalm 111 : 4, 5
Gebed
Lezen:1 Johannes 3
Zingen:Gezang 6 : 2
Tekst:1 Johannes 3 : 18 - 24
Preek
Zingen:Psalm 91 : 7, 8
Gebed
Collecte
Zingen:Lb 95 : 1, 2, 3
Zegen