Geluidsopname afspelen

Zondag 8 september 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 146 : 1, 3
Gebed
Lezen:Openbaring 1 : 9 - 20
Zingen:Psalm 33 : 2
Tekst:Openbaring 2 : 1 - 7
Zingen:Psalm 33 : 8
Preek
Zingen:Gezang 38 : 3, 4, 5, 9
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 13 : 5, 6
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 68 : 8, 13
Zegen