Geluidsopname afspelen

Zondag 1 september 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 42 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:1 Koningen 18 : 20 - 29
Zingen:Psalm 135 : 9, 10
Lezen:1 Koningen 18 : 30 - 46
Zingen:Psalm 135 : 11, 12
Lezen:Johannes 7 : 37 - 44
Tekst:1 Koningen 18 : 45a
Preek
Zingen:Psalm 81 : 6, 7, 8
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 135 : 2, 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 26b : 4, 5
Zegen