Geluidsopname afspelen

Zondag 25 augustus 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 103 : 1
Gebed
Lezen:Romeinen 8 : 18 - 25
Zingen:Psalm 130 : 3, 4
Tekst:Prediker 1 : 1 - 11
Zingen:Psalm 90 : 1, 6
Preek
Zingen:Psalm 103 : 6, 7
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 39 : 1, 3, 6
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 63 : 2, 3
Zegen