Geluidsopname afspelen

Zondag 25 augustus 2019 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 139 : 1, 2
Wet
Zingen:Psalm 139 : 11
Gebed
Lezen:1 Johannes 5 : 1 - 12
Zingen:Psalm 93 : 3
Tekst:H.C. Zondag 23
Preek
Zingen:Psalm 119 : 5
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 36 : 1, 2, 3
Zegen