Geluidsopname afspelen

Zondag 18 augustus 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Zingen:Psalm 18 : 1
Votum en zegengroet:Nvt
Zingen:Psalm 33 : 2, 3
Gebed
Lezen:1 Koningen 17 : 17 - 24
Zingen:Psalm 36 : 2, 3
Lezen:1 Koningen 18 : 16 - 19
Tekst:1 Koningen 17 : 24
Preek
Zingen:Psalm 12 : 4, 5
Geloofsbelijdenis
Zingen:Niet van toepassing, zie toelichting
Gebed
Collecte
Zingen:Negentig Gezangen 81 : 1, 2
Zegen