Geluidsopname afspelen

Zondag 11 augustus 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 122 : 1, 3
Gebed
Lezen:Handelingen 2 : 37 - 47
Zingen:Psalm 133 : 1, 2, 3
Tekst:HC Zondag 21
Tekst:Zondag 21 en NGB art. 28
Zingen:Psalm 122 : 2
Preek
Zingen:Psalm 32 : 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 84 : 1, 2
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 84 : 3, 4, 5
Zegen