Geluidsopname afspelen

Zondag 28 juli 2019 16:30 uur
kand. A. Jongeneel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 91 : 1
Gebed
Lezen:Luc. 21 : 3 - 28
Zingen:Psalm 2 : 1, 2, 3
Tekst:H.C. Zondag 19
Preek
Zingen:Psalm 3 : 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 7 : 1, 3
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 91 : 3, 4, 8
Zegen