Geluidsopname afspelen

Zondag 21 juli 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 6
Gebed
Lezen:Johannes 14 : 1 - 3 en 18 - 23
Zingen:Psalm 123 : 1
Tekst:H.C. Zondag 18
Preek
Zingen:Psalm 96 : 6, 7, 8
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 113 : 1, 2, 3
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 73 : 9, 10
Zegen