Geluidsopname afspelen

Zondag 21 juli 2019 10:00 uur
ds. E. Hoogendoorn

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 108 : 1, 2
Wet
Zingen:Psalm 119 : 7, 40
Gebed
Lezen:1 Petr. 2 : 1 - 12 en 3 : 8 - 12
Zingen:Psalm 87 : 1 - 5
Tekst:1 Petr. 3 : 13 - 16
Preek
Zingen:Gezang 38 : 3, 4, 6, 9
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 96 : 1, 2, 6
Zegen