Geluidsopname afspelen

Zondag 7 juli 2019 16:30 uur
kand. A. Jongeneel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 95 : 1, 2
Gebed
Lezen:Rom. 5 : 1 - 11
Zingen:Psalm 102 : 12, 13
Tekst:H.C. Zondag 16
Preek
Zingen:Psalm 90 : 1, 3, 6
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 135 : 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 134 : 1, 2, 3
Zegen