Geluidsopname afspelen

Zondag 30 juni 2019 16:30 uur
ds. A. Veldman

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 131 : 1, 2, 3
Gebed
Lezen:Psalm 27
Zingen:Psalm 37 : 2, 3
Tekst:Psalm 27 : 14
Preek
Zingen:Psalm 27 : 1, 7
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 52 : 6
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 42 : 3, 4, 5
Zegen