Geluidsopname afspelen

Zondag 23 juni 2019 16:30 uur
kand. A. Jongeneel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Gezang 8 : 1, 2
Gebed
Lezen:2 Samuël 6 : 11 - 23
Lezen:Athanasius 27 - 40
Zingen:Gezang 8 : 4
Tekst:H.C. Zondag 14
Preek
Zingen:Psalm 98 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 98 : 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 149 : 1
Zegen