Geluidsopname afspelen

Zondag 16 juni 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 57 : 1, 2
Gebed
Lezen:1 Johannes 2 : 18 - 3 : 10
Zingen:57 : 5, 6
Tekst:H.C. Zondag 13
Preek
Zingen:Psalm 2 : 2, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 28 : 2, 3, 4
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 80 : 1, 10
Zegen