Geluidsopname afspelen

Zondag 9 juni 2019 16:30 uur
kand. A. Jongeneel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 100 : 1, 2
Gebed
Lezen:Ps. 110
Lezen:Hand. 2
Zingen:Psalm 100 : 3, 4
Tekst:PS. 110 : 3
Preek
Zingen:Psalm 110 : 1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 89 : 8
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 89 : 1
Zegen