Geluidsopname afspelen

Zondag 2 juni 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 41 : 5
Gebed
Lezen:Lucas 2 : 8 - 20
Zingen:Gezang 11
Tekst:Lucas 24 : 52, 53
Preek
Zingen:Psalm 72 : 10
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 65 : 1, 3
Gebed
Collecte
Zingen:Lied 444 : 1, 2, 3
Zegen