Geluidsopname afspelen

Zondag 2 juni 2019 10:00 uur
ds. A. de Jager

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 89 : 1, 2, 8
Wet
Zingen:Psalm 89 : 12, 13
Gebed
Lezen:Johannes 15 : 1 - 8
Zingen:Psalm 132 : 4, 8, 9
Tekst:H.C. Zondag 12
Preek
Zingen:Gezang 18
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 24 : 1, 2, 3
Zegen