Geluidsopname afspelen

Zondag 26 mei 2019 16:30 uur
br. A.M. Snel

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm : 48 : 1, 3
Gebed
Lezen:Mat. 1 : 18 - 25
Zingen:Psalm : 52 : 5, 6
Tekst:H.C. Zondag 11
Preek
Zingen:Gezang 89 : 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 409 : 1, 5
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 470 1, 2, 3, 4
Zegen