Geluidsopname afspelen

Zondag 19 mei 2019 16:30 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 31 : 9, 11, 12
Gebed
Lezen:2 Samuël 24 : 1 - 17
Zingen:Psalm 94 : 5, 6
Lezen:2 Samuël 24 : 18 - 25
Zingen:Psalm 94 : 7, 8
Tekst:H.C. Zondag 10
Preek
Zingen:Psalm 111 : 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 31 : 13, 14
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 102 : 9, 10, 13
Zegen