Geluidsopname afspelen

Zondag 10 februari 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 2 : 1, 4
Gebed
Lezen:Deutronomium 6
Zingen:Psalm 103 : 5, 6
Tekst:Mattheus 4 : 8 - 11
Preek
Zingen:Psalm 103 : 7, 8, 9
Geloofsbelijdenis
Zingen:Gezang 14 : 1, 2
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 30 : 1, 2
Zegen