Geluidsopname afspelen

Zondag 13 januari 2019 16:30 uur
br. J.T. Sikkema

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Psalm 86 : 1, 2
Gebed
Lezen:Genesis 3 : 1 - 7
Lezen:Deuteronomium 8 : 1 - 6
Zingen:Psalm 107 : 2
Tekst:Mattheus 4 : 1 - 4
Preek
Zingen:Gezang 5 : 1, 7, 8
Geloofsbelijdenis
Zingen:Psalm 36 : 2
Gebed
Collecte
Zingen:Psalm 36 : 1, 3
Zegen