Geluidsopname afspelen

Zondag 23 december 2018 10:00 uur
ds. A. Bas

Geluidsbestand downloaden

Liturgie

Votum en zegengroet
Zingen:Lied 124 : 1, 2, 3, 4
Wet
Zingen:Psalm 43 : 3, 4
Gebed
Lezen:Matteüs 1 : 1 - 17
Zingen:Psalm 90 : 1, 3
Lezen:Matteüs 1 : 18 - 25
Zingen:Psalm 89 : 9, 12, 13
Lezen:Lucas 2 : 1 - 3
Tekst:Lucas 2 : 4 en 5
Preek
Zingen:Psalm 33 : 4, 7
Gebed
Collecte
Zingen:Gezang 12 : 2, 3, 6
Zegen